Institute: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Credit: 4
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2017/18/2
 
Level: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Responsible Teacher: Bólya András Teacher(s): Bólya András; Kocsis Anikó;
 
Pre requirements: GGSUA1KBNE
Consultations (total/week): Heti Lectures: 0 Practice lectures: 4 Labs: 0 Consultations: 0
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A
tankönyv
hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind
írásbeli
nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció. Az készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Zárthelyik 7. és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció. Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.

 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Unit 7. Cultures
2. Unit 7. Cultures
3. Unit 8. HR
4. Unit 8. HR
5. Unit 9. International Markets
6. Unit 9. International Markets
7. 1. zárthelyi dolgozat, Unit 10 Ethics
8. Unit 10. Ethics
9. Unit 11. Leadership
10. Unit 11. Leadership
11. Unit 12. Competition
12. Unit 12. Competition
13. 2. zárthelyi dolgozat, Prezentáció 2.
14. Mock job interview, jegy- és évzárás.
 
Compulsory literature: Intermediate Market Leader Business English Course Book by David Cotton, David Falvey, Simon Kent; 3rd edition
Suggested literature: Intermeditate Market Leader Business English Practice File by David Cotton, David Falvey, Simon Kent; 3rd edition
Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest, 2011
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press, 2010
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press, 205
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press, 1997