Institute: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Credit: 4
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2017/18/2
 
Level: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Responsible Teacher: Bólya András Teacher(s): Bólya András; Kocsis Anikó; Salamon Márta;
 
Pre requirements: GGTUA12GND
Consultations (total/week): Heti Lectures: 0 Practice lectures: 4 Labs: 0 Consultations: 0
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A
tankönyv
hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind
írásbeli
nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció. Az készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció, egy vállalat bemutatása max. 10 percben, minimum 5-6,
maximum 10 oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.

 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Unit 9. Import Export
2. Unit 9. The EU, quiz, táblázatok, grafikonok, trendek
3. Unit 10. Unit 10. Company Performance I. PWC, An Annual Report
4. Unit 10. Company Performance II. CPR Finance
5. Unit 11. Setting Up a Business I. The idea man
6. Unit 11. Setting Up a Business I. The idea man
7. 1. zárthelyi dolgozat, Unit 12. Corporate Alliances and Acquisitions
8. Unit 12. Corporate Alliances and Acquisitions
9. Unit 13. Marketing
10. Unit 13. Marketing
11. Unit 14. Product and Corporate Advertising
12. Unit 15. The Business Media
13. 2. zárthelyi dolgozat, Unit 15. The Business Media
14. Konferencia: elõadás, prezentáció ( tõzsde, marketing vagy média-, vagy reklámcég )
 
Compulsory literature: Graham Tullis – Tonya Trappe: New Insights into Business Students Book, Longman, 2006
New Insights into Business Students Book, Longman, hanganyag

Suggested literature: Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest, 2011
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press, 2010
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press, 2005
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press, 1997