Institute: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Credit: 4
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2017/18/2
 
Level: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Responsible Teacher: Bólya András Teacher(s): Kocsis Anikó;
Consultations (total/week): Heti Lectures: 0 Practice lectures: 4 Labs: 0 Consultations: 0
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A
tankönyv
hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind
írásbeli
nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció. A készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Zárthelyik 7 és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint. 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Introduction to requirements and business English, Unit 1 Brands
2. Unit 1 Brands
3. Unit 2 Travel
4. Unit 2 Travel
5. Unit 3 Change
6. Unit 3 Change
7. 1. zárthelyi dolgozat Unit 4 Organisation
8. Unit 4 Organisation
9. Unit 5 Advertising
10. Unit 5 Advertising
11. Unit 6 Money
12. Unit 6 Money
13. 2. zárthelyi dolgozat
14. Prezentáció, jegyzárás, évzárás
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
gyakorlati jegy, prezentáció
 
Compulsory literature: Intermediate Market Leader Business English Course Book by David Cotton, David Falvey, Simon Kent, 3rd edition
Suggested literature: Intermediate Market Leader Practice File by David Cotton, David Falvey, Simon Kent, 3rd edition
Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest, 2011
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press, 2010
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press, 2005
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press, 1997