Institute: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Credit: 4
Type of classes: Levelező Language: angol Semester: 2017/18/1
 
Level: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Responsible Teacher: Dr. Krepler Erzsébet Teacher(s): Salamon Márta;
Consultations (total/week): Féléves Lectures: 0 Practice lectures: 0 Labs: 0 Consultations: 10
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A
tankönyv
hasznos
tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind írásbeli nyelvi
készségek
fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 3. és az 5. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.

 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Unit 1. Company structure
Unit 2. Recruitment

2. Unit 3. Retailing
Unit 4. Franchising

3. 1. zárthelyi dolgozat, Unit 1-4.
Unit 5. International Business Styles
4. Unit 6. Banking
Unit 1-6. Review, progress tests

5. 2. zárthelyi dolgozat
Prezentáció, félévzárás
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
gyakorlati jegy
 
Compulsory literature: GrahamTullis-Tonya Trappe: New Insights into Business Students Book, Longman
Suggested literature: Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press