Institute: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Credit: 2
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2013/14/2
 
Level: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Responsible Teacher: Bólya András Teacher(s): Bólya András;
Consultations (total/week): Heti Lectures: 0 Practice lectures: 0 Labs: 4 Consultations: 0
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: A tantárgy egy féléves, összesen 70 órában nyújt kezdõ szinten angol nyelvi ismereteket, az alapoktól, azoknak a hallgatóknak, akik korábban nem
tanultak semmilyen más formában, sem tanfolyamon, sem középiskolában. A tárgy felvételét, mivel csak egy féléves, és mivel ténylegesen kezdõ
szintrõl
indul a nyelvoktatás, csak azon hallgatók részére ajánljuk, akik korábban még egyáltalán nem tanultak angolul.
Hallás utáni szövegértés – A hallgató megérti a rövidebb beszédet, a megértés a köznyelvi témakörökre és alapfokú nyelvhasználatra vonatkozik.
Olvasás – A hallgató megérti azokat az alapfokú szintû szövegeket, cikkeket és beszámolókat, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal foglalkoznak,
érti
és követni tudja a bennük kifejtett érvelést. Szakmaibb jellegû és ismeretlen témájú szövegek esetében szótárhasználat szükséges.
Társalgás – Alapfokon részt tud venni általános nyelvi témák társalgásban, véleményét ki tudja fejteni. Képes egyszerû mondatokkal alapfokon
kommunikálni.
Folyamatos beszéd – Egyszerû mondatokkal ki tudja magát fejezni az alapfokú nyelvi szituációkban és érdeklõdési körének megfelelõ egyéb
témában.
Írás – Alapfokú szintû levelet, egyszerû fogalmazást képes írni, mindkét esetben szótár segítségével.

A tárgy minõségbiztosítási módszerei megegyeznek a KGK többi tárgyának minõségbiztosítási módszereivel.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 14. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Unit 1 + Ismerkedés, találkozás, tárgyak, állítás, tagadás
2. Unit 1 + Országok, népek, tárgyak többes száma, kérdés, mennyiség kifejezése
3. Unit 2 + Család, birtoklás, idõ kifejezése
4. Unit 2 + Foglalkozások, helymeghatározás, igeidõk
5. Unit 3 + Napirend, lakóhely
6. Unit 3 + Hétvége, ünnepek, igeidõk
7. Unit 4 + Szabadidõ, háztartás Zárthelyi dolgozat
8. Unit 4 + Étterem, étkezések
9. Unit 5 + Lakás, vásárlás, igeidõk
10. Unit 5 + Divat, hobbi
11. Unit 6 + Generációk, hírességek, életpálya
12. Unit 6 + Háztartás, olvasás, mozi, igeidõk
13. Unit 7 + Zene, média, hírek
14. Unit 7 + Utazás Zárthelyi dolgozat
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
félévközi jegy
 
Compulsory literature: Chris Redston Gillie Cunningham face2face Elementary Students Book Cambridge University Press 2005 Tankönyv
Hanganyag és CD is van a könyvhöz
Suggested literature: Némethné Hock Ildikó : Társalgás, szituációk, képleírások /Feladatok az alapfokú „A” típusú angol nyelvvizsgákra/ - Lexika Kiadó
Eastwood- Mackin: A Basic English Grammar with Exercises, Oxford/Akadémiai Kiadó
Gyõriné Kontor Éva: Alapozó angol nyelvtan – I.A.T. Kiadó