Institute: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Credit: 4
Type of classes: Levelező Language: angol Semester: 2013/14/2
 
Level: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Responsible Teacher: Bólya András Teacher(s): Bólya András; Salamon Márta;
 
Pre requirements: GGTUA1GMLC
Consultations (total/week): Heti Lectures: 0 Practice lectures: 0 Labs: 0 Consultations: 10
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A tankönyv
hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind írásbeli
nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció. Az készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 3. és az 5. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Unit 7. Business and the Environment
2. Unit 8. The Stock Market II. Online banking
3. Unit 9. Import Expor
4. Unit 9. The EU, quiz, táblázatok, grafikonok, trendek
5. 1. zárthelyi dolgozat, Unit 10. Company Performance
6. Unit 11. Setting Up a Business
7. Unit 12. Corporate Alliances and Acquisitions
8. Unit 13. Marketing
9. Unit 14 – 15 . Product and Corporate Advertising, The Business Media
10. 2. zárthelyi dolgozat, félévzárás
 
Compulsory literature: Graham Tullis – Tonya Trappe: New Insights into Business Students Book, Longman
New Insights into Business Students Book, Longman, hanganyag
Suggested literature: Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press