Institute: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Credit: 5
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2007/08/2
 
Level: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Responsible Teacher: Dr. Farkas András Teacher(s): Dr. Farkas András;
 
Pre requirements: GVMST111NK
Consultations (total/week): Heti Lectures: 3 Practice lectures: 0 Labs: 1 Consultations: 0
 
Type of Exam: vizsga
 
Aim of the subject: A többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása a mûszaki és gazdálkodási menedzsment különbözõ területein, továbbá az adatelemzési, a probléma megoldási, a döntési és a számitástechnikai készségek, valamint értelemszerûen a szakterületi angol nyelvtudás fejlesztése
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Project + Paper presentation (+ optionally mid-term test)
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Introduction and Computer Laboratory session
2. Summary of Elementary Probability and Statistics
3. Analysis of Variance
4. Factorial Design
5. Simple Linear Regression and Correlation I.
6. Simple Linear Regression and Correlation II. and Computer Laboratory session
7. Inference Making in Simple Regression
8. Spring break
9. Multiple Regression and Correlation I.
10. Multiple Regression and Correlation II.
11. Variable Selection Methods and Computer Laboratory session
12. Forecasting – Time Series Methods and Computer Laboratory session
13. Multiple Criteria Decision Making I.
14. Multiple Criteria Decision Making II.
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
írásbeli/szóbeli vizsga
 
Compulsory literature: Farkas, A.: Multivariate Analysis, Handout. 2007. (to be distributed for the students)
Suggested literature: Pfaffenberger, R.C.; Patterson, J.H,: Statistical Methods for Business and Economics,
Third Edition, Irwin Homewood, 1987.
Aczel, A.: Complete Business Statistics, Second Edition, Irwin Homewood, 1996.
 
Other literature: A tanulást segítõ esettanulmányok, számítógépes programok: SPSS 8.0, feladatok megoldása egyéni és csoportmunkában, stb.)
Methods of
quality assurance
of the subject :
ISO 9001szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjai