Institute: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Credit: 0
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2011/12/1
 
Level: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Responsible Teacher: Dr. Parragh Bianka Teacher(s): Dr. Parragh Bianka;
Consultations (total/week): Heti Lectures: 1 Practice lectures: 1 Labs: 0 Consultations: 0
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: A tárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a CRM ügyfélkapcsolat kezelés világába. Az ügyfélkapcsolat menedzsment speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, melyekbõl a hallgatóknak keresztmetszeti képet és ismereteket kíván átadni. A tárgy nagy arányban gyakorlat orientált. A kurzus résztvevõi képet kapnak a CRM üzleti szemléletû megközelítése által arról, hogy mit nyújthat és mit nem képes nyújtani a CRM a szervezeteknek.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai: Kötelezõ a gyakorlatokon való részvétel. Az elõadások látogatása ajánlott.
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. CRM ügyfélkapcsolatok kezelése alapfogalmak. A CRM eredete, elterjedése, szerepe, típusai.

2. CRM stratégiai modell szükségessége. Vállalati stratégia és ügyfélstratégia. CRM stratégiafejlesztés.

3. CRM esettanulmány

4. Az értékteremtési folyamat.

5. Többcsatornás értékesítés. Értékesítési csatorna-stratégiák.

6. CRM esettanulmány

7. Az információmenedzsment folyamata.

8. A teljesítményértékelési folyamat.

9. CRM esettanulmány.

10. A CRM-megvalósítás szervezési feladatai

11. Változásmenedzsment. A bevezetés mellékhatásai.

12. Projektmenedzsment. A munkavállalók megnyerése.

13. Hallgatói prezentációk (évközi munka), azok értékelése

14. Hallgatói prezentációk (évközi munka), azok értékelése

 
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az aláírás feltétele az évközi feladaton elérhetõ pontszám 40%-ának elérése.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.


Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


Az évközi jegy megszerzésének feltételei: Évközi munka: Az elõadóval/gyakorlatvezetõvel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában (2-3 fõs csoportokban) prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.


Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében. A vizsgaidõpontokat és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelõs oktató és az érintett hallgatók képviselõi együtt határozzák meg.


Az érdemjegy kialakításának módja: Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám : 100):
A vizsga 60% az évközi feladat 40%-os súllyal szerepel

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
 
Compulsory literature: Parragh Bianka (2010): Digitális tananyag, Óbudai Egyetem, KGK, Vállalkozásmenedzsment Intézet
Adrian Payne (2007): CRM kézikönyv – Ügyfélkezelés felsõfokon, HVG Kiadó Zrt.
Suggested literature: www.crm.lap.hu
www.ugyfelszolgalatok.com