Institute: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Credit: 4
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2011/12/1
 
Level: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Responsible Teacher: Dr. Parragh Bianka Teacher(s): Dr. Parragh Bianka;
Consultations (total/week): Heti Lectures: 2 Practice lectures: 1 Labs: 0 Consultations: 0
 
Type of Exam: vizsga
 
Aim of the subject: Fogalmi és gyakorlati menedzsment ismeretek elsajátítása. Önmenedzselés, vezetõi személyiség fejlesztése, vezetés-szervezési ismeretek, eszközök és módszerek megismerése, alkalmazása. A vezetõi tevékenység során kialakítandó emberi kapcsolatok fejlesztése. Döntési mechanizmusok, probléma megoldási technikák helyes alkalmazása.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:

Kötelezõ részt venni a gyakorlatokon. Az elõadások látogatása ajánlott.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele az évközi feladaton elérhetõ pontszám 40%-ának elérése.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlati összóraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.


Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


Az évközi jegy megszerzésének feltételei:

Évközi munka: Az elõadóval, gyakorlatvezetõvel egyeztetetett csoportos (2-3 fõs csoportokban) a megadott és/vagy az elõadóval e-mailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.


Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


A vizsgajegy megszerzésének feltételei:

Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében. A vizsgaidõpontokat és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelõs oktató és az érintett hallgatók képviselõi együtt határozzák meg.


Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (max. pontszám: 100):
A vizsga 60%, az évközi feladat 40%-os súllyal szerepel

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Menedzsment alapfogalmak (gazdasági társasági formák, menedzser, menedzsment, vezetés, menedzseri és vezetõi szerepkörök- és követelmények, jövõkép, menedzsment feladatok, vezetési funkciók, menedzsment feladatkörök)
2. Egyéni és szervezeti célok, a vezetés sikertényezõi, rendszerelméleti alapok, a szervezet, mint célorientált rendszer
3. A tudományterület fejlõdésének fõbb állomásai, a klasszikus iskola, emberközpontú iskolák, strukturalista elméletek
4. Japán vezetés és szervezés. A japán és az amerikai vezetési elvek összehasonlítása. Z elmélet
5. A szervezet. A szervezet és környezete. A szervezet belsõ adottságai.
6. Szervezeti formák. A szervezettervezést befolyásoló tényezõk. Szervezeti viselkedés.
7. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
8. Motiváció. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
9. Döntési modellek. Csoportok a szervezetben. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben. Problémakezelés és problémamegoldás.
10. Csoportos szellemi alkotó technikák. Szervezeti konfliktus. Szervezeti kultúra.
11. Vezetési funkciók. Leadership-elméletek. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai-, projekt- és minõségmenedzsment.
12. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment.
13. Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
14. Félévi munka értékelése. Hallgatói prezentációk.
 
Compulsory literature: Dr. Parragh Bianka (2011.) Management címû elméleti és gyakorlati digitális tananyag, Óbudai Egyetem, VMI