Institute: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Credit: 2
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2007/08/1
 
Level: Biztonságtechnika szak; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Gépészmérnök szak; Könnyûipari mérnök; Mûszaki informatika szak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak; Villamosmérnök szak;
 
Responsible Teacher: Dr. Ulrich Langanke Teacher(s): Gyõriné Kontor Éva;
 
Pre requirements: Sikeres szintfelmérõ vizsga
Consultations (total/week): Heti Lectures: 0 Practice lectures: 0 Labs: 5 Consultations: 0
 
Type of Exam: vizsga
 
Aim of the subject: A négy alapkészség árnyaltabb használatának fejlesztése autentikus szövegekre és hanganya-gokra támaszkodva.
A tárgy célja, hogy segítséget nyújtson az alapszintet már biztonsággal kezelõ, illetve az azt meghaladó tudású hallgatóknak, a Magyarországon akkreditált alapfokú és középfokú „C” típusú írásbeli és szóbeli vizsgára való felkészüléshez, valamint az írott nem irodalmi (tudo-mányos ismeretterjesztõ és hír-) szövegek és érvelések olvasás, ill. hallás utáni megértéséhez, ill. hasonló témák, gondolatok önálló kifejezéséhez.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
7. és 14. héten zárthelyi dolgozat
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Család – Egyszerû jelen igeidõ
2. Egészség és sport – Folyamatos jelen igeidõ
3. Szórakozás – Egyszerû múlt igeidõ
4. Lakás – Feltételes mód 1
5. Étkezések – Melléknevek, határozók közép- és felsõfoka
6. Szabadidõ – Folyamatos múlt igeidõ
7. Rokonok – Befejezett jelen igeidõ
8. Étkezések, Szolgáltatás – Megszámlálható és megszámlálhatatlan fõnevek
9. Közlekedés, Forgalom – Feltételes mód 2
10. Napirend – be going to / will
11. Idõjárás, öltözködés – have to / can
12. Utazás – Szenvedõ szerkezet
13. Ünnepek – Befejezett múlt igeidõ
14. Foglalkozások – Igeidõk ismétlése, összefoglalása
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
A vizsga módja: Írásbeli és szóbeli számonkérés
 
Compulsory literature: Alapfok:
Tom Hutchinson: Lifelines Pre-Intermediate (Student’s Book & Workbook) – Oxford University Press
Eötvösné Vadnai Mariann (Ötvösné Vadnay Marianna): Segédkönyv az alapfokú „B” típusú angol nyelvvizsgákhoz – Lexika Kiadó
Némethné Hock Ildikó : Társalgás, szituációk, képleírások /Feladatok az alapfokú „A” típusú angol nyelvvizsgákra/ - Lexika Kiadó
Gyõriné Kontor Éva: Alapozó angol nyelvtan – I.A.T. Kiadó

Középfok:
Tom Hutchinson: Lifelines Intermediate (Student’s Book & Workbook) – Oxford University Press
Tom Hutchinson & Alan Waters: English for Technical Communication Longman
Nick Brieger–Jeremy Comfort: Technical Contacts Prentice Hall
Dókus Tünde: Angol szituációk Lexika Könyvkiadó
Dókus–Fábián–Kenesei–Navracsics: Gyakorlókönyv az alap- és középfokú angol nyelvvizsgához (szóbeli és írásbeli + CD melléklet) Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó, Sopron
Bajnóczi Beatrix: Tematikus szótár
 
Other literature: http://www.learnenglish.de
http://www.angoltanulas.lap.hu