Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kocsis Anikó Oktatók: Bólya András; Kocsis Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 5 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: skills development
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction, needs analysis, tests
2. 1. Modern life
3. 1. Modern life
4. 2. Fortune
5. 2. Fortune
6. 3. Your Future
7. 3. Your Future
8. Revision and consolidation (1), Mid-term test
9. 4. Relationships
10. 4. Relationships
11. 5. The Law
12. 5. The Law
13. Revision and consolidation (2), End-of the-term test
14. Evaluation of term, grading. Games. Closing the term.
 
Kötelező irodalom: Lifelines Intermediate by Tom Hutchinson, Oxford University Press
Ajánlott irodalom: Dohár Péter: Kis angol nyelvtan, Murphy, Raymond: English Grammar in Use