Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kocsis Anikó Oktatók: Kocsis Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: : business vocabulary, semi-formal and formal structures, grammar
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction to Business English (vocabulary, register etc.) 1. 1-4
2. Unit 6 Banking 2. 5-8
3. Unit 6 Banking 2. 5-8
4. Unit 7 Business and the Environment 4. 13-16
5. Unit 7 Business and the Environment 4. 13-16
6. Unit 8 The Stock Market 6. 21-24
7. Unit 8 The Stock Market 6. 21-24
8. Review and consolidation 1, Mid-term test 1 8. 28-32
9. Unit 9 Import Export (If necessary Re-take test) 9. 33-36
10. Unit 9 Import Export 10. 37-40
11. Unit 10 Company Performance 11. 41-44
12. Unit 10 Company Performance 11. 41-44
13. Review and consolidation 2, End-of-term test 2 13. 49-52
14. Re-take test, Grading, Games, Closing the term 14. 53-56
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyakorlati jegy
 
Kötelező irodalom: New Insights into Business, Units 6-10
Ajánlott irodalom: Business Grammar Builder for class and self study by Paul Emmerson, Macmillan, 2002
Business Vocabulary in Use by Bill Mascull, Cambridge University Press, 2002