Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Vad József;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók tudomány- és technikatörténeti ismereteinek szélesítése, a társadalmi és tudományos-technikai fejlõdés kölcsönhatásainak bemutatása, amely révén a hallgatók szaktudományos mûveltsége is könnyebben megszerezhetõ.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ember és a civilizáció kezdetei. Az ember eszközhasználatának kialakulása, eszközök és társadalom.
2. A folyamvölgyi kultúrák: a tudományok gyökerei (Mezopotámia, Egyiptom, India, Dél-Amerika).
3. A racionális tudás megjelenése a klasszikus görög társadalmakban, a hellenizmus kora.
4. Kiemelkedõ gondolkodók és alkotók a görög-római kultúrában.
5. A feudalizmus idõszaka: az iszlám tudomány jelentõsége és területei, jelentõs személyiségei.
6. A feudalizmus idõszaka: a középkori európai fejlõdés új útjai – a technika fejlõdése, a tudomány és a hit viszonya.
7. A reneszánsz. A humanizmus hatása az emberi gondolkodás alakulására, a földrajzi felfedezések hatása a gazdasági és tudományos életre
8. A reneszánsz korának kiemelkedõ személyiségei és munkásságuk.
9. A modern tudományok megalapozása. A filozófia, a természettudományok és a technika központi kérdései.
10. Az ipari forradalom gazdasági, politikai elõzményei, kibontakozása, eredményei.
11. A fejlõdés egymással összefüggõ területei, a tudományos és technikai haladás a XVIII. – XIX. században.
12. A tudomány és technika Magyarországon. A feudalizmus idõszaka, a polgári átalakulás folyamatának gazdasági és társadalmi sajátosságai. Az ipari forradalom hatása Magyarországra.
13. A XX. század tudományos és technikai vívmányai. A tudományos kutatás és a technika kölcsönhatása, a tudományos és gazdasági fejlõdés összefüggései.
14. Az egyes szaktudományok kiemelkedõ eredményei. Magyarok a tudomány- és technika történetében.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy: Írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc.
A feladatok az elõadások témáira épülnek.
Szóbelire nincs lehetõség, a dolgozatra kapott érdemjegy maga a félévközi jegy.
Elégtelen félévközi jegy javítása a TVSZ szerint a vizsgaidõszak elsõ két hetében egyetlen alkalommal
Ajánlott irodalom: John D. Barnal: Tudomány és történelem (Budapest, 1963.)
Andai Pál: A technika feljõdése az õskortól az atomkor küszöbéig (Budapest, 1965.)
A technika krónikája (Budapest, 1990.)