Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András; Kocsis Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTUA12KND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A
tankönyv
hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind
írásbeli
nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció. Az készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik 7. és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció. Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 7. Cultures
2. Unit 7. Cultures
3. Unit 8. HR
4. Unit 8. HR
5. Unit 9. International Markets
6. Unit 9. International Markets
7. 1. zárthelyi dolgozat, Unit 10 Ethics
8. Unit 10. Ethics
9. Unit 11. Leadership
10. Unit 11. Leadership
11. Unit 12. Competition
12. Unit 12. Competition
13. 2. zárthelyi dolgozat, Prezentáció 2.
14. Mock job interview, jegy- és évzárás.
 
Kötelező irodalom: Intermediate Market Leader Business English Course Book by David Cotton, David Falvey, Simon Kent; 3rd edition
Ajánlott irodalom: Intermeditate Market Leader Business English Practice File by David Cotton, David Falvey, Simon Kent; 3rd edition
Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest, 2011
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press, 2010
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press, 205
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press, 1997