Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex weboldalak készítésére. A már megtanult programozási ismeretek kiegészítése web (és azon belül php) ismeretekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. hét 1. zárthelyi dolgozat
13. hét 2. zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. PHP bemutatása, PHP <> HTML, Dinamikus, statikus weboldalak
2. PHP alapjai, változók, elõredefiniált, globális- lokális változók. Függvények, eljárások.
3. Ciklusok (for, foreach, while)
4. Tömbök használata, $_GET, $_POST,$_SERVER
5. Szövegkezelés (String mûveletek)
6. Filekezelés. Beolvasás, kiírás, létrehozás, törlés, módosítás. Könyvtárkezelés
7. Form kezelés. Filefeltöltés. Adatellenõrzés
8. Naptár, dátumkezelõ függvények
9. 1. ZH
10. Adatbázis kezelés, mysql
11. Biztonságos felhasználókezelés (Session)
12. Debuggolás (Hibakeresés)
13. 2. ZH
14. Félévzárás
Ajánlott irodalom: www.php.net
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint