Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Had- és biztonságtechnikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető makrogazdasági összefüggések elsajátítása, a makrogazdaság működési mechanizmusának áttekintése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az évközi dolgozat megírása az utolsó előtti héten, előadáson.
- Pótlás az utolsó héten azok számára, akik a fenti időpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-62,5% elégséges
62,51 -75% közepes
75,1-87,5% jó
87,51-100% jeles
Ha a félév során nem szerezte meg a hallgató az elégtelennél jobb évközi jegyet, akkor a vizsgaidőszak első 10 munkanapjának egyikén, az oktató által megadott helyen és időben az ismételt vizsgára történő jelentkezés szabályainak betartásával még egyszer vizsgázhat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak: kibocsátás, jövedelem, fogyasztás, megtakarítás, beruházás, amortizáció, bér, kormányzati vásárlás, adó, transzfer, árszínvonal
2. Makroökonómiai körforgás-modell, jövedelem-áramlások folyótétel-számlákon. A makrogazdasági teljesítmény mérése, alapmutatók
3. Az árupiaci kereslet összetevői: fogyasztás, beruházás, kormányzati vásárlás, nettó export
4. Pénz és bankrendszer
5. Pénzpiac: pénzkereslet, pénzkínálat, egyensúlyi kamat
6. Az árupiaci kereslet az árszínvonal függvényében
7. A munkapiac: munkakereslet, munkakínálat, egyensúly, egyensúlytalanság
8. Az árupiaci kínálat az árszínvonal függvényében, makrogazdasági egyensúly
9. Munkanélküliség típusai, a munkanélküliség problémájának kezelése.
10. Infláció
11. Az állam szerepe a makroökonómiában
12. Nemzetközi gazdaságtan, külkereskedelem, nemzetközi pénzügyek
13. ZH
14. Pótló ZH
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 2015 c. jegyzet