Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 6
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Forman Balázs György;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG0SAED Közgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 21 Tantermi gyakorlat: 7 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ
elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8. és 13. ZH
14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A vállalat, vállalkozás célja, környezete, formái
2. Elõadás: Vállalkozási formák, vállalati rendszerek jellemzõi
Gyakorlat: vállalatalapítás, üzleti terv készítés
3. Elõadás: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, forgó eszközök
4. Elõadás: Tárgyi eszköz gazdálkodás
Gyakorlat: tömegszerûség, gyártási típusok, gyártási rendszerek
5. Elõadás: Munkaerõ gazdálkodás, termelékenység, munkaidõ kihasználás
6. Elõadás: Költségszámítás, ÁKFN
Gyakorlat: tárgyi eszköz és forgóeszköz gazdálkodás, gazdaságosság
7. Elõadás: Gazdaságosság fogalma, mérése, rentabilitás és likviditás mutatói
8. Elõadás: Beruházás gazdaságossági számítások, ZH
Gyakorlat: Termelékenység, munkaidõkihasználás
9. Elõadás: Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
10. Elõadás: Termelés tervezési számítások
Gyakorlat: AKFN számítások
11. Elõadás: A vállalat szervezete és mûködési rendje
12. Elõadás: Piaci aktivitás, marketing
Gyakorlat: beruházás gazdaságossági számítások
13. Elõadás: Vállalati vagyon és pénzügyek, vagyonmérleg összefüggései, ZH
14. Elõadás: Termelésirányítás és gazdaságosság, kontrolling, pót ZH
Gyakorlat: mérlegelemzés, jövedelmezõségi mutatók
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH idõtartama: 45 perc (elmélet 40% gyakorlat 60%)
Aláírás feltétele: két ZH-ból együttesen 51% teljesítése
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet 2014.
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus
jegyzet
2014.

Ajánlott irodalom: Francsovics Anna- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán Attila, Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2002.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000