Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Andó E. Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja a hallgatók prezentációs készségének a fejlesztése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
Mind a 4 teljes órán való megjelenés
Egyéni prezentációk bemutatása
Esszék készítése
Aktív részvétel az órai munkában
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Egyéni prezentációk bemutatása és azok közös értékelése
2. Egyéni prezentációk bemutatása és azok közös értékelése
3. Egyéni prezentációk bemutatása és azok közös értékelése
4. Egyéni prezentációk bemutatása és azok közös értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele mind a 4 órán, annak teljes időtartamában való megjelenés, valamint 2 egyéni prezentáció bemutatása és 2 esszé megírása.
Aki nem tesz eleget a félévközi követelményeknek, az nem teljesíti a tárgyat.
A hiányzások semmilyen módon nem pótolhatók.
A vizsga egy prezentáció bemutatásából és egy esszé megírásából áll. Ezek alapján történik a vizsgajegy megállapítása.
Ajánlott irodalom: Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere
Chris Anderson: Így készülnek a TED előadások
TED előadások (www.ted.com)