Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Andó E. Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megértsék, hogy mit jelent a vezetés, valamint, hogy megtapasztalják a saját személyes vezetői lehetőségeiket és
korlátaikat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
Mind a 4 teljes órán való megjelenés
Aktív részvétel az órai munkában
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Egyéni és szervezeti jövőkép, célok és értékek
2. Változások kezelése, a vezető szerepe a változásban
3. Vezető és menedzser; Delegálás és felhatalmazás
4. Motiváció és inspiráció; A vezető, mint coach
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy alapja az órai aktivitás.
Aki nem tesz eleget a félévközi követelményeknek, az nem teljesíti a tárgyat.
Aki nincs jelen minden órán, annak teljes időtartamában, az nem teljesíti a tárgyat.
A hiányzások semmilyen módon nem pótolhatók.
A félévközi jegy javítására nincs lehetőség.
Ajánlott irodalom: Bertrand Russel: A hatalom
Seth Godin: Törzsek
Charles Handy: Az elefánt és a bolha
Bokor Attila - Radácsi László: Aranykalitkában
Lövey Imre – Manohar S. Nadkarni: Az örömteli szervezet
Walter Isaacson: Steve Jobs
Jim Collins: Jóból kiváló
Endrei Judit: Kemény üzenetek
Meredith Belbin: A team avagy az együttműködő csoport
Roland Huntford: Scott és Amundsen
(… és még hosszan sorolhatnám)