Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Andó E. Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megértsék, hogy mit jelent a vezetés, valamint, hogy megtapasztalják a saját személyes vezetői lehetőségeiket és
korlátaikat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
Az órák 70%-án (10 óra) való részvétel
Egyéni és csoportos prezentációk bemutatása
Aktív részvétel mind az egyéni, mind a csoportos feladatok végrehajtásában
Részletes követelmények ismertetése az első órán
(A témakörök lentebbi megjelölése nem időrendben történik.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Személyes jövőkép, célok, értékek
2. Csoportok megalakulása, csoporttémák meghatározása
3. Vezetés és menedzsment
4. Team munka, teamben betöltött szerep
5. Motiváció és inspiráció
6. A vezető, mint coach
7. Változások kezelése, a vezető szerepe a változásban
8. Vezetői sokszínűség
9. Delegálás és felhatalmazás
10. Egyéni és szervezeti értékek, szervezeti kultúrák
11. Személyes elakadások és azok kezelése
12. Csoportmunka prezentációk bemutatása és közös értékelése
13. Csoportmunka prezentációk bemutatása és közös értékelése
14. Egyéni teljesítmények értékelése, szóbeli visszajelzés egymás felé
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aki nem tesz eleget a félévközi követelményeknek, az nem teljesíti a tárgyat.
A félévközi jegy megállapításának alapja a félév során mutatott aktivitás.
A félévközi jegy javítására nincs lehetőség.
A hiányzások semmilyen módon nem pótolhatók
 
Kötelező irodalom: William Golding: A legyek ura
Ajánlott irodalom: Bertrand Russel: A hatalom
Seth Godin: Törzsek
Charles Handy: Az elefánt és a bolha
Bokor Attila - Radácsi László: Aranykalitkában
Lövey Imre – Manohar S. Nadkarni: Az örömteli szervezet
Walter Isaacson: Steve Jobs
Jim Collins: Jóból kiváló
Endrei Judit: Kemény üzenetek
Meredith Belbin: A team avagy az együttműködő csoport
Roland Huntford: Scott és Amundsen
(… és még hosszan sorolhatnám)