Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodó egységek mûködése során felmerülõ költségeket és kezelésük módját. Ezen belül ismerjék meg a következõket: alapfogalmak. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása, viselkedése, elszámolása. A tradicionális és a rendszerszemléletû költségszámítás. Költségreagálások.. Befektetésekkel kapcsolatos számítások. Hozamszámítások.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Költség és eredmény kontrolling. A költségek felmerülése, viselkedése, elszámolhatósága. Kalkulációs eljárások. Árképzések..
2. A fedezteti költségszámítás lényege, hasznosíthatóság. Költségreagálások. A tradicionális költségszámítás és a fedezeti költségszámítás összehasonlítása. A O bázisú költségszámítás és az ABC rövid összefoglalása.
3. A vállalkozások várható hozamának számítása, összehasonlítása egyéb befektetési lehetõségekkel. A termékszerkezet kialakításának szempontjai.
Feladatbeadások, beszámoló írása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
pótlás módja: A TVSZ- ben megadott lehetõség szerint
 
Kötelező irodalom: Dr Kasza Jenõ: Költségelemzés és tervezés. BMF KGK 2008
Dr. Kasza Jenõ-Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.