Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdalkodási menedzser - asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság főbb területeit bemutató témakörök feldolgozásával. A szakkifejezések és
a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvű szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát (elsősorban szakszókincs, fordítás, szövegértés). Az
elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Röpdolgozatok lehetségesek, melyek átlaga szintén
befolyásolja a félév végi jegyet.
Órai aktivitás szintén követelmény.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung, Aktuelle Firmenberichte lesen
2. Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung
3. Produktionssfaktoren
4. Wirtschaftssektoren II., die Wertschöpfung
5. Modelle der Marktwirtschaft I.
6. Modelle der Marktwirtschaft II.
7. Klausurarbeit 1.
8. Marketing I.
9. Marketing II.
10. Arbeitsmarkt I.
11. Abeitsmarkt II.
12. Wirtschaft und Gesellschaft I.
13. Wirtschaft und Gesellschaft II.
14. Klausurarbeit 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges.
Egy elégtelen ZH egyszer pótolható.
 
Kötelező irodalom: Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Neue Wirtschaftsthemen