Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bátori Zoltán Oktatók: Bátori Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a gazdasági életben használatos vállalatirányítási rendszerek mûködési elvét.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfunkciók és alapbeállítások
Rendszeradminisztrációs beállítások; jogosultságok és engedélyezési eljárások kezelése
Üzleti partnerek és cikktörzsadatok kezelése
2. A beszerzés folyamata; megrendelések készítése; árubeérkezés létrehozása; bejövõ számlák és helyesbítések készítése; elõlegkezelés és fizetések; beszerzés elemzése
Az értékesítés folyamata; ajánlatok készítése; megrendelések létrehozása; szállítások; kimenõ számlák és helyesbítések készítése; elõlegkezelés és fizetések; értékesítés elemzése
Raktári tranzakciók; sarzs- és sorozatszámok megadása; árlisták és engedményes árak definiálása; komissiózás és csomagolás; nyitókészlet megadás; áttárolások; leltározás
3. Könyvelési feladatok; számlakeret szerkesztése; fõkönyvi számla kijelölések; naplókönyvelés; mérleg és eredménykimutatás készítés
Gyártási folyamatok; darabjegyzék megadás; gyártási utasítás készítés; gyártásba adás; beérkeztetés gyártásból
Anyagszükséglet-tervezés; diszponálás; mrp-futás prognózisok alapján; rendelésjavaslat létrehozása
4. Szolgáltatás és szerviz funkciók; szervizhívás felvétele; vevõi berendezéstörzslap megadása; szervizszerzõdés hozzárendelése cikkekhez; megoldásjavaslatok készítése
Dolgozói törzsadatok megadása; személyügyi beszámolók
Üzleti lehetõségek felvétele; üzleti lehetõség beszámolók; üzleti lehetõség-tölcsér
5. Összefoglalás
Félévi beszámoló
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév végén a hallgatók beszámoló formájában számolnak be megszerzett tudásukról.
A sikertelen beszámolót a TVSZ-ben foglaltak szerint pótolni szükséges.
 
Kötelező irodalom: a kar e-learning portálján elérhetõ tananyag
Ajánlott irodalom: Hernández–Keogh–Martinez: SAP R/3 kézikönyv. Panem, Budapest, 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.