Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Salamon Márta;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Általános nyelvi témák, általános nyelvi kommunikáció, a témakörök az alapfokú nyelvtudás elmélyítését segítik elõ. Az anyag a meglévõ, a
középfokot még el nem érõ nyelvtudást veszi alapul, és a középhaladó szintû, ( pre-intermediate ) tankönyvre épül. Cél: a nyelvi készségek
fejlesztése, alapfokon. A köznyelvi témakörök szókincsének elsajátítása mellett a hallgatók képesek legyenek a nyelvi viselkedésre általános
élethelyzetekben. A képzés fõ irányvonalát az általános kommunikációs témakörök alkotják. A tárgyalt nyelvtani egységek és a köznyelvi témakörök
a sikeres kommunikációt, és szövegek, történetek olvasását, megértését hivatottak elõsegíteni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 1. - Everyday life
2. Unit 2. - Appearences
3. Unit 3. - Life stories
4. Unit 4. - The future
5. Unit 5. - Comparisons
6. Unit 6. - People and places
7. elsõ zárthelyi dolgozat + Unit 7. - In your life
8. Unit 8. Food and health
9. Unit 9. Possibilities
10. Unit 10. Activities
11. Unit 11. The media
12. Unit 12. Planet Earth
13. második zárthelyi dolgozat + Unit 13. Time
14. Unit 14. Work + félévzárás
 
Kötelező irodalom: Tom Hutchinson: Lifelines, Pre-Intermediate, Oxford University Press
Ajánlott irodalom: Raymond Murphy: Essential Grammar in Use, Pre-Intermediate, Cambridge University Press