Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Földváriné Várnai Sarolta; Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: : A tantárgy célja a vállalaton belüli stratégiai és operatív marketingdöntések kialakításához és megvalósításához szükséges módszerek és készségek elsajátíttatása. A korszerû, többdimenziós statisztikai eljárásokon és informatikai technikákon alapuló módszerek korlátozott számú információ és folyton változó piaci körülmények között is elõsegítik az adaptív és hatékony vállalati marketingmunkát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos projektmunka
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Marketingterv és marketingmenedzsment
2. 2. A vevõérték és fogyasztói elégedettség a szervezeti és a fogyasztói piacon
3. 3. Új termék piaci bevezetése és a diffúziós modellek
4. 4. Termékvonalak és márkák menedzselése
5. 5. Árképzési stratégiák és programok
6. 6. Értékesítési csatornák és az eladások menedzseléset
7. 7. Integrált marketingkommunikáció tervezése és kivitelezése
8. 8. A célpiaci marketingstratégia kialakítása
9. 9. A piacszegmentálás korszerû módszerei: LDA, klaszterezés és döntési fák
10. 10. Conjoint-elemzés a marketingben
11. 11. Adatbázisok és adattárházépítés a marketing információs rendszerben
12. 12. Offline és online reklámkampányok tervezése és összehangolása
13. 13 Szervezetfelépítési elvek és a marketingfunkció megvalósulása a vállalatoknál
14. 14. Jogi környezet és etikai kérdések a marketingmenedzsmentben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
P- Az gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
a hiiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
- csoportos projektmunka
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze:
Évközi aktivitás gyakorlaton: 10%
ZH: 40%
Vizsgajegy: 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga

 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2004): Marketing, FÜPI Kiadó
Kiss Mariann (2005): Marketing példatár, AULA Kiadó
Esettanulmányok (Elektronikus tananyag, letölthetõ)