Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita; Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció lényegének és általános összefüggésrendszerének megértése. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismerése. A gazdaság
és
az emberi kommunikáció egymásrautaltságának bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az egyéni
érdekérvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzése két részbõl áll. A 13-14. héten írásbeli zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, melyet minimum 51 %-os eredménnyel
meg
kell írni. A zárthelyin elért pontok a szemináriumokon történõ részvétel során egyéni és csoportfeladatok megoldásával szerezhetõ pontokkal
egészíthetõek ki. Ezen felül egyéni plusz feladatok készítésével további plusz pontok szerezhetõek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Együttműködés és verseny az üzleti életben
2. Érdekérvényesítés az üzleti tárgyaláson, bizalom az üzleti életben
3. A tárgyalás célja, a tárgyalási szituáció, erőviszonyok felmérése, felkészülés
4. Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevői, küldés és befogadás
5. Non-verbális jelek kommunikációban, az első benyomás szerepe
6. Az üzenet megfogalmazása, verbális és non-verbális eszközök használata
7. Az üzenet meghallgatása, dekódolási hibák
8. Kérdezéstechnika, a meghallgatás szerepe a kommunikációban
9. Érzelmek a kommunikációban
10. Rektori szünet
11. Tranzakció analízis elmélete
12. Konfliktushelyzetek feloldása az üzleti életben
13. Zárthelyi dolgozat
14. Személyes tényezők a kommunikációban
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció. Elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest 2012