Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Bólya András; Kocsis Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A
tankönyv
hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, modern és hasznos a szókincse. További célok: mind szóbeli, mind
írásbeli
nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi üzleti kommunikáció. A készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik 7 és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint. 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction to requirements and business English, Unit 1 Brands
2. Unit 1 Brands
3. Unit 2 Travel
4. Unit 2 Travel
5. Unit 3 Change
6. Unit 3 Change
7. 1. zárthelyi dolgozat Unit 4 Organisation
8. Unit 4 Organisation
9. Unit 5 Advertising
10. Unit 5 Advertising
11. Unit 6 Money
12. Unit 6 Money
13. 2. zárthelyi dolgozat
14. Prezentáció, jegyzárás, évzárás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
gyakorlati jegy, prezentáció
 
Kötelező irodalom: Intermediate Market Leader Business English Course Book by David Cotton, David Falvey, Simon Kent, 3rd edition
Ajánlott irodalom: Intermediate Market Leader Practice File by David Cotton, David Falvey, Simon Kent, 3rd edition
Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest, 2011
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press, 2010
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press, 2005
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press, 1997