Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András;
 
Előtanulmányi feltételek: A tárgyat csak az általános angol nyelv, Idegen nyelv 1. (angol ) tárgy teljesítése ( félévközi jegy megszerzése ) után lehet felvenni.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy egy féléves, összesen 70 órában nyújt vállalati kommunikáció tárgyában üzleti angol nyelvi ismereteket azoknak a hallgatóknak, akik korábban már teljesítették az Idegen nyelv I-et. Azokat a hallgatókat készíti fel a belsõ idegen nyelvi kritériumvizsgára, intézményi záróvizsgára, akik nem rendelkeznek a felmentéshez szükséges középfokú nyelvvizsgával.
További célok: mind szóbeli, mind írásbeli nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi kommunikáció, eredményes és sikeres idegen nyelv használat a mindennapi gazdasági, vállalati munkavégzés folyamán.
( szóbeli és írásbeli prezentációk készítése, vállalati struktúrák, egy vállalat bemutatása, levelezés, telefonálás, konferencián történõ részvétel, üzleti utazás stb. )
A tárgy minõségbiztosítási módszerei megegyeznek a KGK többi tárgyának minõségbiztosítási módszereivel
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. Szóbeli prezentáció, egy vállalat bemutatása max. 10 percben, minimum 5-6, maximum 10 oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jobs and Responsibilities + oktatás, diploma, vállalati pozíciók
2. Telephoning to Make Arrangements + e-mail, internet az üzleti életben
3. Organizations, + vállalati struktúrák
4. Planning Ahead + üzleti levé
5. Growth and Development + üzleti levél
6. Problem Solving + üzleti levél, álláshirdetések, pályázati levél írása
7. Reporting on Progress, Zárthelyi dolgozat: üzleti levél, szövegértés, hiányos szöveg
8. Describing Trends + folyamatok elemzése
9. Products and Services + termékbemutató
10. Comparing Options + üzleti ajánlatkérés
11. Meetings + tárgyalás, üzleti találkozó
12. Presentations + szakmai önéletrajz
13. Zárthelyi dolgozat: szövegértés
14. Konferencia, egy vállalat bemutatása, elõadás, prezentáció 10 percben
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli és szóbeli. A vizsgára bocsátás elõfeltétele a félév teljesítése, az aláírás megszerzése.
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press, tankönyv
Fehérné Torma Magdolna: Business English, jegyzet
Ajánlott irodalom: A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
+ angol nyelvû online gazdasági portálok, online üzleti napi- és hetilapok, cikkek,
+ szakmai nyelvi vizsgaanyagok ( BME nyelvvizsgaközpont angol nyelvi online és nyomtatott vizsgaanyagai