Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG2MMLB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai
Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke
2. Értékpapírok, értékpapírpiacok
Tõzsde,
3. Államháztartás
Központi kormányzati költségvetés
4. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
Nemzetközi pénzügyi intézmények
Európai monetáris együttmûködés
Euro és a magyar gazdaság
5. Pénzügyi matematika alapjai
Értékpapírszámtan
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pénzügyi ismeretek I.-II (szerkesztette: Pappné Nagy Valéria, BMF, Budapest)
Papp József-Pappné Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai / munkafüzet, BMF, Budapest 2006
Papp József-Pappné Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai / példatár / BMF, Budapest 2008
Ajánlott irodalom: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)