Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 6
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The purpose of the course is to explore businesses from a contingencialist point of view; their embeddedness, their relation to their environment
along with
their internal processes. The general characteristics, such as the work and power structures, business functions of organisations are also
introduced and
analysed. Value creating processes and financial aspects of investment strategies and general operations are also discussed.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 tests and an essay of 10 pages
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Organisational objectives - business organisations
2. External business environment
3. International business environment - globalisation
4. Micro-level business environment - the five forces of competition
5. Organisational structures
6. Operations management
7. Midterm test
8. Investment decisions
9. Cost and profit analysis
10. Organisational culture - the soft side of organisations
11. Competitiveness - marketing aspects of business operations
12. Change and change strategies in organisations
13. Corporate social responsibility
14. Final test
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
2 tests and an essay of 10 pages
 
Kötelező irodalom: Campbell - Craig (2005) Organisations and the Business Environment, Routledge.
Ajánlott irodalom: Johnson-Scholes-Whittington (2007) Exploring Corporate Strategy, Financial Times/ Prentice Hall
Hisrich-Peters-Shepherd (2012) Entrepreneurship, McGraw-Hill/Irwin
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000