Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mechatronikai mérnök MSc szak angol nyelven;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVUG1ENNM Business Economics
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The aim of the course is to explore the basic connection among the operation and the management as well as quality assurance in point of view of
engineering;
identifies the most important terms of engineering management and the quality management; to teach the most important tools improving the performace
and
effectiveness of the operation and the quality management system of the production.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
During the semester it is required an essay and presentation on a special topic of operation management (10-12 pages, following the requirements of
the closing
thesis, min 10 minutes) and to present a case study in a quality assurance case (10-12 pages, following the requirements of the closing thesis, min
10
minutes).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: What is important for the engineer, the manager and the consumer? Arguments of the production in point of view of the value of products.
Gyakorlat: Case studies and team works for evaluation of arguments of product value.
2. Elõadás: Overview of the development of engineering (production and operation) management. Key ideas in connection with the techical and technological development.
Gyakorlat: Case studies and team works for classifying the theories of engineering management.
3. Elõadás: Categorization of production, characteristcs of the different types of production process.
Gyakorlat: Case studies and team works for practicing the engineers work identifying the key elements of the processes.
4. Elõadás: Logistic systems in production, planning and operation.
Gyakorlat: Case studies and team works for argumentation of logistic systems.
5. Elõadás: Role of manager. Type of decisions, decision making process, realization, control and feedback.
Gyakorlat: Case studies and team works for practicing the steps of decision making and control.
6. Elõadás: Management issues in case of development of employees and the organzation.
Gyakorlat: Case studies and team works for evaluation of employees and preparing personal development plans
7. Elõadás: Presentations of the essays
Gyakorlat: Presentation ofthe essays.
8. Elõadás: Holiday
Gyakorlat: Holiday
9. Elõadás: Connections between engineering management and quality assurance. Terms of Quality. Quality management approaches. Development of the quality management. TQM, Lean, Standartization (ISO) of quality management and audit, HACCP, etc.
Gyakorlat: Case studies and team works for identification of arguments of quality, and the role of engineers providing the accepted quality.
10. Elõadás: Lean model, pilars of quality.
Gyakorlat: Case studies and team works for studying the adaptation of Lean model at different circumstancies.
11. Elõadás: Tools of quality management and the quality development. (Seven tools of quality management, FMEA, QFD, etc.)
Gyakorlat: Case studies and team works for practicing the FMEA and QFD.
12. Elõadás: Developing the quality system, costs of quality, optimization of the quality management in point of view of engineers.
Gyakorlat: Case studies and team works for evaluating quality cost.
13. Elõadás: Type of audits, steps of system audits.
Gyakorlat: Case studies and team works for practicing the preparation and the process of audit.
14. Elõadás: Presentations of the essays.
Gyakorlat: Presentation of the essays.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Essay and presentation on a special topic of operation management (10-12 pages, min 10 minutes): 50 %; case study characterising a business financial decision case (10-12 pages,min 10 minutes): 50 %.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Two individual papers presented during the semester and a written exercise.
 
Kötelező irodalom: Slides of lectures (ppt)
Ajánlott irodalom: Knowles, G (2011): Quality Management. eBooks. Bookboon. 192 p. Online: http://bookboon.com/en/quality-management-ebook
Suggested articles from international journals by the lecturer in connection with the topic of lectures
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000