Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg a gazdasági környezet, etikus és etikátlan jelenségeit. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben döntésének helyességét
etikai
szempontoknak kell meghatározniuk. Ismerje meg a jelenlegi gazdasági gyakorlat alternatíváit
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8 Zárthelyi teszt
11 Feladatbeadás
14 Zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erkölcs, jog, erkölcs, gazdaság
2. Etika és Gazdaság, történeti összefüggések
3. Kommunikáció
4. Szerzõdés, tárgyalás, Propaganda elmélet
5. Propaganda, reklám, csomagolás
6. Globalizáció etikai problémái
7. Vállalkozások ökológiai felelõssége
8. Fogyasztói kultúra
9. Az üzleti élet alapelvei
10. Etika egyes területeken, szaketikák
11. Mérnöki munka etikája
12. Informatika,Szabad szoftver, Creative Commons
13. Alternatív gazdasági irányzatok
14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pontozás: ZH teszt 10%, Beadandó feladat 50%, ZH 40%
Feladatbeadás legfeljebb a szorgalmi idõszak végéig pótolható, nem váltható ki ZH-val. A kis ZH pótolható a nagy ZH ideje alatt, a ZH-k
pótolhatók a vizsgaidõszak elsõ hetén a szabályzat szerinti módon.
A jegy kialakításának szempontjai:
0-40% elégtelen
41-55% elégséges
56-70% közepes
71-85% jó
86-100%-jeles
Pótlás lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Üzleti etika - Saldo 1994.
Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Ajánlott irodalom: David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000