Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató jártasságra tegyen szert a kommunikáció különböző formáiban, írásbeli és szóbeli kifejezőkészségben és prezentációban. Ismerkedjen az
önéletrajz készítés szabályaival. Tanulja meg az üzleti tárgyalás és prezentáció alapvető fogásait és az arra való felkészülés módszereit, az
előadóval
szemben támasztott elvárásokat, a hatásos beszéd módszereit, s legyen képes sikeres prezentációra.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az oktatási célok megvalósítását segítik elő az alábbi feladatok: 1. Angol és magyar Europass típusú önéletrajz ösztöndíj elnyeréséhez. 2.
Kiscsoportos
szimulációs gyakorlat: közreműködés üzleti tárgyalási folyamatban. 3. Hallgatói egyéni prezentáció csoport előtti bemutatása. 4. Elméleti órák
elején
röpdolgozat az előző előadás anyagából.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: A tárgyalás folyamata I. Felkészülés a tágyalásra. Két- és többszereplős tárgyalások. Az üzleti találkozók előkészítése. Tárgyalásszervezés, fogadások és catering. Írásbeli és telefonos kapcsolattartás
2. Gyakorlat: Személyiségtípusok, temperamentumok, viselkedéstípusok. Az első benyomás
3. Előadás: A tárgyalás folyamata II. A tárgyalás egyeztetési részei. Tárgyalási pontok és pozíciók. Tárgyalási stratégiák. Stratégia- és taktika-választások
4. Gyakorlat: Az odafigyelés és egymás megértésének gyakorlatai. Tolmács-játék. Történet-mesélés
5. Előadás: A tárgyalás folyamata III. A tárgyalás zárása és dokumentálása. Tárgyalási napló, jegyzőköny, szerződéskötés
6. Gyakorlat: Hallgatói tárgyalási szimulációs gyakorlat I.
7. Előadás: A verbális kommunikáció sajátosságai. A meggyőzés alapfogásai. Érvelési módszerek. Retorikai és érvelési hibák
8. Gyakorlat: Hallgatói tárgyalási szimulációs gyakorlat II.
9. Előadás: Nonverbális kommunikáció a tárgyalásban. Testbeszéd. Környezet- és térhasználat. Figyelemfelketés és figyelemfenntartás
10. Gyakorlat: Nonverbális "nyelven" történő történet-meselés és más kommunikációs gyakorlatok
11. Előadás: Tárgyalás kultúraközi (inter-, multikulturális) helyzetekben. Egyes idegen kultúrákban alkalmazott kommunikációs stílusok
12. Gyakorlat: Hallgatói (üzleti) prezentációk bemutatása
13. Előadás: A kommunikációt gátló tényezők. A konfliktusos tárgyalás során alkalmazható technikák. A spontán reakciók kezelése
14. Gyakorlat: Hallgatói (üzleti) prezentációk bemutatása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. Angol és magyar Europass típusú önéletrajz ösztöndíj elnyeréséhez (2 db, határidő: március 31.). 2. Kiscsoportos szimulációs gyakorlat: közreműködés üzleti tárgyalási folyamatban (2 db). 3. Hallgatói egyéni prezentáció csoport előtti bemutatása. 4. Elméleti órák elején röpdolgozat az előző előadás anyagából (6 db). Követelmény: 1. e-mail-en kell elküldeni a karlovitz.jt@kgk.uni-obuda.hu címre; 2. legalább az egyiken részt kell venni; 3. mindenkinek kötelező: prezentáció minősége, kísérő szöveg, kísérő gesztikulációk és mimika összhangja az értékelés alapja; 4. legalább 3-at meg kell írni. Jeles (5) az, aki az összes követelményt teljesíti teljesíti. Nem elfogadható feladat: ha értelmetlen szövegből áll; ha valahonnan mechanikusan kimásolt szöveget tartalmaz; ha nem saját munka; ha nem éri el a kritérium-minimumot; ha üres. A nem teljesített, illetve nem elfogadható feladat érdemjegy-lerontással jár. A pótlás módja: lásd TVSZ


A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Cohen, Herb (1998): Bármit meg tud tárgyalni. Baglyvár Könyvkiadó, Budapest
Kádár Magor (2014): Tárgyalástechnika. Kézikönyv a tárgyalási készség fejlesztéséhez. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
Ajánlott irodalom: Scott, Bill (1988): A tárgyalás fortélyai. Novotrade, Budapest.
Gillen, Terry (1999): A meggyőzés mesterfogásai. Pozitív befolyásolási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Hull, Raymond (1997): A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Pease, Allan (1995): Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. [10. kiadás] Park Kiadó, Budapest.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000