Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Eu ismeretek elsajátítása és alkalmazása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. hét Zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az európai integráció története és fejlõdése
Az EU intézményrendszere
A három pillérre épülõ Unió
Az Európai Unio költségvetése
Az egységes piac és a négy alapszabadság
2. Az EU monetáris politikája
A közös politikák és közösségi tevékenységek
Az EU bõvítése
Az EU környezetvédelmi politikája és a magyar integráció
Az EU környezetvédelmi akció programjai
3. Az EU természetvédelmi politikája
Az EU vállalkozás-fejlesztési politikája
Az EU Kutatás-fejlesztési politikája
Az EU Ipar és energia politikája
Az EU Közlekedés politikája
4. Az EU Regionális politikájának kialakulása, fejlõdése
Foglalkoztatás és szociálpolitika
Az EU támogatás politikája
Magyarországi EU támogatások
EU támogatási alapelvek, mint az Uniós pályázatok alapkövetelményei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: a zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Borbás László: Eu ismeretek 2012. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Horváth Z: KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL HVG 2011.
Benedek: KULCS A SIKERES EU PÁLYÁZATOKHOZ
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000