Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Drimál István Oktatók: Drimál István; Horváth Tamás; Nagy Zsolt;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: a hallgatók számára olyan háttérinformációt biztosítani a témáról, mely információk birtokában képesek önállóan megtervezni egy projektet és a tervszerû végrehajtást menedzselni. A képzés során saját élmény alapú projektalkotás és visszacsatolás történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. hét: Hallgatói beszámoló
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt speciális jellemzõi
2. A projekt életciklusa
3. A projektmenedzsment jelentõsége
4. A projekt célok, célkitûzések vs. feladatkitûzés
5. A projekttervezéskor felmerülõ kérdések
6. Mérföldkövek
7. Idõbeli ütemezés
8. Gyakorlati feladat: saját projekt koncepció kidolgozása
9. Erõforrás tervezés, projekt költségvetés tervezése
10. Projekt szerepek
11. Projektterv
12. Projekt Definíciós Dokumentum (PDD)
13. Kockázatok és kezelésük
14. Beszámoló készítés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: az elkészített projekt munkák értékelése
 
Kötelező irodalom: Görög András: Projektmenedzsment KJK 2001
Ajánlott irodalom: Poór József és tsai: Menedzsment Tanácsadási Készikönyv KJK 2006
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint