Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Enyedi Miklósné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gépjármû értékesítés sajátosságainak megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3. konzultáció: Otthoni feladat értékelése, zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az értékesítés fogalma, helye, szerepe, márkaszervizek, bizományosi értékesítés
2. Az értékesítési csatorna típusai, kiválasztásának szempontjai. Döntések az értékesítési rendszerrel kapcsolatban.
3. Zárthelyi, otthoni feladat értékelése
4. Vásárlás ösztönzés stratégiái, arculat szerepe az értékesítésben