Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi
projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon történõ rendszeres megjelenés.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
2. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása

3. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi, költségviselõi és piacát alkotó közössége - A projektmunkában résztvevõ szereplõk
4. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés
5. A projektszervezés folyamata- A projektmenedzsment módszerei, eszközei – A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások- DuPont mutatószám rendszer – Többlépcsõs fedezetszámítás-ROI mutató
6. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák

7. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés - Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre. Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?

8. Projektmenedzsment- minõségbiztosítás-
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek -
Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése


9.
10.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga.
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006 ISBN 9637525777
+ konzultációkon elhangzott ismeretanyag
Ajánlott irodalom: Yescombe, E. R. (2008): A projektfinanszírozás alapjai
Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest
Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Modern Gazdasági Ismeretek