Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kocsis Anikó Oktatók: Kocsis Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: business vocabulary, semi-formal and formal structures, grammar
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction to Business English (vocabulary, register etc.)
2. Unit 1 Company Structures
3. Unit 1 Company Structures
4. Unit 2 Recruitment
5. Unit 2 Recruitment
6. Unit 3 Retailing
7. Unit 3 Retailing
8. Review and consolidation 1, Mid-term test 1
9. Unit 4 Franchising
10. Unit 4 Franchising
11. Unit 5 International Business Styles
12. Unit 5 International Business Styles
13. Review and consolidation 2, End-of-term test 2
14. Re-take test, Grading, Games, Closing the term
 
Kötelező irodalom: New Insights into Business
Ajánlott irodalom: Business Grammar Builder for class and self study by Paul Emmerson, Macmillan, 2002
Business Vocabulary in Use by Bill Mascull, Cambridge University Press, 2002