Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag elsajátítása elõsegíti, hogy a hallgatók eligazodjanak a modern pénzügyi piacok részpiacai, instrumentumai: kötvények, részvények, befektetési jegyek, ügyletei, szereplõi, rövid távú-, és hosszú távú befektetési lehetõségei között. A tantárgy keretében elsajátítják az alapvetõ árfolyam-, hozam-, és kockázatszámítási módokat. Továbbá hozzájárul, hogy elmélyítsék ismereteiket a tõzsdei kereskedésrõl, a tõzsde információs funkcióiról, árfolyamtípusairól, a tõzsdei indexekrõl és az elszámolási módokról.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik: 7. oktatási hét, 13. oktatási hét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénzügyi piacok fogalma, fajtái, közvetítõ funkciója, csoportosítása

Definíciók, pénzpiac, tõkepiac összehasonlítása, összefüggései, átjárások
2. A tõzsde fogalma, szerepe, fajtái, jogállása, ügyletei, tõzsdei szokványok. A tõzsde információs rendszere, árfolyamok, indexek

Indexszámítások: árfolyamindexek, hozamindexek: CESI,DJIA, S and P 500, F.A.Z., DAX, FTSE, BUX, trendek
3. Pénzügyi eszközök, értékpapírok fogalma, kibocsátási módok, kötvények, részvények, befektetési jegyek, befektetési alap

Hozam és árfolyamszámítások, bruttó és nettó árfolyam, kamatrugalmasság, hozamgörbék
4. Ügyletek típusai, kockázata, csoportosításuk: promt-termin, effektív-spekulációs, fedezeti, arbitrage. Piacai: forward, futures

Kontraktus specifikáció, határidõ, árlépésköz, elszámolóár, pozíciók: vételi, eladási pozíció-, nyitás, zárás, nyitott kötésállomány
5. Összetett határidõs ügyletek: Spread, straddle, pillangó, keselyû. Származékos termékek

Kockázatok csökkentése határidõs pozíciók kombinálásával, eredeményfüggvények, diagramok
6. Opciós ügyletek, opciós jog, opciós prémium, PUL CALL SHORT, LONG,

Az opciók értéke: idõérték, belsõ érték, ITM, ATM , OTM. Az opciók nyereségfüggvénye
7. Összetett opciók, Fedezett és fedezetlen opciók, Swap-ügyletek, FRA, cap, floor

ZH
8. Ügyletek összehasonlító elemzése

Promt, termin, opciós, összetett opciós, derivatívák elemzése
9. Ügyletek elszámolása, klíringház fõ funkciói, garancia rendszerek

Bruttó és nettó elszámolás, DVP elv, nap végi és napközbeni elszámolás
10. Hozam és kockázat CAPM modell

Piaci portfolió, hatékony portfolió
11. Kötvények hozama és árfolyama. Hozamgörbék

Névleges hozam, egyszerû hozam, tényleges hozam és árfolyamszámítások
12. Részvények hozama és árfolyama

P/E mutató, P/CE, P/OCF, P/S, DY, EV érték, EBITDA, EBIT
13. A fundamentális elemzés jellemzõi, folyamata

ZH
14. A technikai elemzés jellemzõi. Elemzési módszerek összehasonlítása

Fibonacci számok, Bar chart, Japán gyertya diagram, mozgóátlagok, indikátorok, statisztikai módszerek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Bakonyi Zoltán-Décsy Jenõ-Lauf László-Tasnádi Márta: Tõke-és pénzpiacok Perfekt Kiadó Budapest 2004.
Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: Modern pénzügyek Elektronikus jegyzet. BMF. KGK. SZVI. Honlap
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint TÜV.