Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a marketing és a marketingkommunikáció alapvető fogalmait. Megértsék a hírnév, imázs, arculat fogalmát, megismerjék
helyét a marektingkommunikáció rendszerében.
A hallgatók megismerjék az arculattervezés, arculatépítés folyamatát, betekintést nyerjenek PR szakma rejtelmeibe.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek szintézisét esettanulmányok feldolgozása, egyéni valamint csoportos feladatok elvégzése segíti.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea.: A marketing alapfogalmai. Hírnév, arculat helye a marketing eszközrendszerében
Sz.: Évközi feladatok meghatározása, esettanulmány

2. Ea.:Szervezet fogalma, szervezeti kommunikáció, a hírnévmenedzsment alapjai
Sz.: Szervezeti kommunikáció vizsgálata a gyakorlatban, honlap elemzés
3. Ea.: A hírnév fogalma, hírnévmenedzsment image, az arculat, mint komplex rendszer Sz.: Hallgatói prezentáció, szervezeti kommunikáció
4. Ea: Corporate Identity, Corpaorate Design fogalma, imázs fogalma, imázstípusok
Sz.: Imázselemzés, imázsprofil kérdőív összeállítása
5. Ea.: Hírnév értéke, márkaérték. Mérési rendszerek áttekintése .
Sz.: Szervezeti kommunikáció esettanulmány feldolgozása

6. Ea.: Az arculattervezés, arculatépítés, a public relation tevékenység munkafolyamata, tervezési szempontok
Sz.: Hallgatói projektmunka szervezeti kommunikáció
7. Ea.: A szervezetek társadalmi felelősségvállalása (CSR: Corporate Social Responsability
Sz.: CSR best practice példák, esettanulmányok feldolgozása

8. Ea.: Public relations nyomtatott, elektronikus eszközei, on-line public realtions
Sz.: PR akcióterv összeállítása
9. Ea.: Média és sajtókapcsolatok szerepe az arculatépítésben
Sz.: Sajtóeseménnyel kapcsolatos szervezési feladatok, sajtó anyag összeállítása

10. Rektori szünet
11. Ea.: A belső public relations, munkaadói márka (Employer Branding) Külső public relations, marketing PR
Sz: PR akcióterv összeállítása

12. Ea.: Zárthelyi dolgozat
Szl: Hallgatói prezentációk
13. Ea.: Válságkommunikáció
Sz.: Hallgatói prezentációk

14. Ea.: Pótlás, hallgatói prezentációk, jegyek lezárása
Sz.: Pótlás, hallgatói prezentációk, jegyek lezárása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgy a félév végén félévközi jeggyel zárul. A jegy kialakításába a következõ feladatok végrehajtása kerül beszámításra: 1 zárthelyi dolgozat
megírása 50%, 1 írásbeli házi dolgozat elkészítése Word és ppt formátumban, és prezentációja 50%.
 
Kötelező irodalom: Nyárádi Gáborné - Szeles Péter: Public Relations I, II. Perfekt, Budapest 2004
Szeles Péter: A hírnév ereje. IV. fejezet. STAR PR Ügynökség Budapest
Ajánlott irodalom: Barát Péter (szer,k.): Arculat és identitás, Activium Kommunikációs Tervezőiroda Kft, Bp, 2008