Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a hírnévmenedzsment, az arculattervezés, arculatépítés folyamatát, megismerjék a hírnévérték-mérés módszertanát,
betekintést nyerjenek PR szakma rejtelmeibe.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek szintézisét esettanulmányok feldolgozása, egyéni valamint csoportos feladatok elvégzése segíti.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezet fogalma, szervezet és környezetének kapcsolata. A hírnév fogalma, hírnévmenedzsment image, az arculat, mint komplex rendszer A Corporete Identity értelmezése, tartalmi és formai elemei. Corporete Behaviour, Corporate Communication, Corporete Design. Imázstípusok.
Az arculattervezés gyakorlati kérdései, esettanulmányok feldolgozása
2. Az arculatépítés, a PR munka eszközei, nyomtatott, elektronikus eszközök, személyes kommunikáció. A sajtómunka módszerei, eszközei. A sajtókapcsolatok menedzselése.
Sajtókapcsolati adatbázis összeállítása, sajtóanyag összeállításának feladatai
3. A belső public relations, munkaadói márka (Employer Branding) Külső public relations, marketing PR. A kríziskommunikáció jellemzői, a 3L, a kríziskommunikációs helyzetek kezelése. Issue management.Média-, sajtókapcsolatok szerepe az arculatépítésben
4. A kiadott hallgatói feladatok feldolgozása, értékelése, zárthelyi dolgozat, értékelés, összegzés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgy a félév végén félévközi jeggyel zárul. A jegy kialakításába a következő feladatok végrehajtása kerül beszámításra: 1 zárthelyi dolgozat
megírása 50%-ban, 1 írásbeli házi dolgozat elkészítése (Word, ppt formátumban) és prezentációja 50%-ban.
 
Kötelező irodalom: Nyárádi Gáborné - Szeles Péter: Public Relations I, II. Perfekt, Budapest 2004
Szeles Péter: A hírnév ereje. IV. fejezet. STAR PR Ügynökség Budapest

Ajánlott irodalom: Barát Péter (szer,k.): Arculat és identitás, Activium Kommunikációs Tervezőiroda Kft, Bp, 2008
Barát Tamás: A bizalom tolmácsai. Medipen Kiadó Budapest, 2001
Mónus Ágnes: PR a bizalomépítés mûvészete. SHL Kiadó Budapest 2001