Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások és szemináriumok látogatása kötelezõ! A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott értéket.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
Gyakorlat:Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai
Gyakorlat: Betéti kamatozás
3. A bankok aktív üzletágai
Gyakorlat: Járadékok, annuitás számítás
4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke
Gyakorlat: Annuitás
5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
Gyakorlat: A hitellel kapcsolatos számítások
6. Tõzsde
7. Államháztartás
Gyakorlat:A váltóval kapcsolatos számítások
8. Központi kormányzati költségvetés
9. Államháztartási saldo, államadósság
Gyakorlat: A kötvénnyel kapcsolatos számítások
10. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
Gyakorlat: Részvény árfolyam
11. Nemzetközi pénzügyi intézmények
Gyakorlat: a részvénnyel kapcsolatos számítások
12. Nemzetközi pénzügyi rendszer
Gyakorlat:Számítási feladatok gyakorlás
13. Európai monetáris együttmûködés
Gyakorlat:Számítási feladatok - gyakorlás

14. Euro és a magyar euroövezeti csatlakozás
Gyakorlat: Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pénzügyi ismeretek I.-II (szerkesztette: Pappné Nagy Valéria, BMF, Budapest)
Papp József-Pappné Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai / munkafüzet, BMF, Budapest 2006
Papp József-Pappné Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai / példatár / BMF, Budapest 2008
Ajánlott irodalom: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas-Gáspár-Soós-Sulyok-Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)