Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás, Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai, Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke.
2. Értékpapírok, értékpapírpiacok, Értékpapírszámtan, Tõzsde
3. Államháztartás, Központi kormányzati költségvetés
4. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak, Nemzetközi pénzügyi intézmények
5. Európai monetáris együttmûködés, Euro és a magyar gazdaság
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába. 2011,OE jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)