Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 30
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: 168 kredit
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A korábbi évfolyamokon tanult szakmai anyag gyakorlati alkalmazása. 15 héten keresztül heti 4 nap, a graduális képzés szorgalmi idõszakának
megfelelõ idõintervallumban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A cég igazolása és értékelése alapján elfogadás.