Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a hírnévmenedzsment, az arculattervezés, arculatépítés folyamatát, megismerjék a hírnévérték-mérés módszertanát,
betekintést nyerjenek PR szakma rejtelmeibe.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek szintézisét esettanulmányok feldolgozása, egyéni valamint csoportos feladatok elvégzése segíti.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén félévközi jeggyel zárul. A jegy kialakításába a következő feladatok végrehajtása kerül beszámításra: 1 zárthelyi dolgozat
megírása 50%-ban, 2 írásbeli házi dolgozat elkészítése (Word, ppt formátumban) és prezentációja 15- 35%-ban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: A szervezet fogalma, szervezet és környezetének kapcsolata. Szervezeti magatartás, kommunikáció
Szeminárium: Házi dolgozatok, évközi feladatok ismertetés, témák kiosztása

2. Szeminárium: Esettanulmány feldolgozása, hallgatói prezentáció
3. Előadás: A hírnév fogalma, hírnévmenedzsment image, az arculat, mint komplex rendszer A Corporete Identity értelmezése, tartalmi és formai elemei. Corporete Behaviour, Corporate Communication, Corporete Design
Szeminárium: Hallgatói prezentáció, kiadott vállalatok arculatának bemutatása, elemzése.
4. Szeminárium: Hallgatói prezentáció, kiadott vállalatok arculatának bemutatása, elemzése
5. Előadás: A public relation tevékenység munkafolyamata, tervezési szempontok. A public relations tervezési folyamata, feladat meghatározása, célok, eszközök, hatékonyságmérés
Szeminárium: Arculattervezés esettanulmányok, tervezési szempontok meghatározása

6. Szeminárium: Imázsprofil vizsgálat összeállítása
7. Előadás: PR torta. A public relations nyomtatott, elektronikus eszközei, on-line public realtions
Szeminárium: Public relations akcióterv megbeszélése konkrét példákon keresztül
8. Szeminárium: PR akcióterv összeállítása
9. Előadás: Média és sajtókapcsolatok szerepe az arculatépítésben
Szeminárium: Sajtóeseménnyel kapcsolatos szervezési feladatok, sajtó anyag összeállítása, sajtóközlemény írása

10. Rektori szünet
11. Előadás: A belső public relations, munkaadói márka (Employer Branding)
Szeminárium: Legjobb munkahely felmérés, esettanulmányok elemzése

12. Szeminárium: Külsõ public relations, marketing PR események, vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), a kríziskommunikáció jellemzõi, a 3L, a kríziskommunikációs helyzetek kezelése. Issue management
13. Előadás: Zárthelyi dolgozat
Szeminárium: Hallgatói prezentáció, PR eseményterv

14. Szeminárium: Hallgatói prezentáció, PR eseményterv
 
Kötelező irodalom: Nyárádi Gáborné - Szeles Péter: Public Relations I, II. Perfekt, Budapest 2004
Szeles Péter: A hírnév ereje. IV. fejezet. STAR PR Ügynökség Budapest

Ajánlott irodalom: Barát Péter (szer,k.): Arculat és identitás, Activium Kommunikációs Tervezőiroda Kft, Bp, 2008