Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Nagy Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Öt kiadott esettanulmány feldolgozása, elkészítése és idõben történõ beadása, Önálló esettanulmány elkészítése és elõadása és zárthelyi dolgozat
eredményes megírása. Kötelezõ
óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stakeholder elmélet, stratégiai menedzsment
2. Piacok, piaci viszonyok , Stratégiai elemzõ eszközök, stratégiai szövetségek
3. Stratégia és termékpolitika kapcsolata, fõbb összefüggései
4. Termékek, termékvonalak, márkák
5. Terméktervezés
6. Brand menedzsment. Vevõérték és a minõség kapcsolata
7. Árak, árstratégiák
8. Árdiszkrimináció, yield menedzsment
9. Önköltség és fedezetszámítás
10. Market share elemzés, Csatorna menedzsment
11. Esettanulmányok elõadása, megbeszélése
12. Esettanulmányok elõadása, megbeszélése , Zárthelyi dolgozat megírása
 
Kötelező irodalom: Az elõadásokon és gyakorlati foglalkozásokon elhangzott ismeretanyag.
Gyöngyösy Zoltán – Lissák György : Stratégia, termékpolitika, termékdesign
Akadámiai kiadó 2005
Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás Akadámiai kiadó 2011