Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: ERASMUS; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK, GGTPU212NK or GGTVG121NK, GGTPU222NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél/ goal of the subject: The objective of this course is to provide an in-depth introduction, within the frame of lectures and seminars, to the Japanese economy and
business, by the help of studying the basic terms of international economics.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
requirements over the course:
Students are required to attend regularly the seminars and to give a short lecture on a topic of international economics or Japanese economy.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. The basic trade model
2. Capital movements and international companies
3. Trade policies and trading arrangements
4. Formation of the modern Japanese economy
5. Democratization after the World War II
6. Period of the rapid growth
7. Industrial policy and industrial organizations
8. Features of the monetary system.
9. The „lost” 1990s – the period of stagnation
10. Characteristics of labour market
11. Japanese production system
12. Japanese work culture from the viewpoint of a Japanese firm’s employee
13. Role of Japan in the USA and Asia
14. Japan’s economic relations with Europe and Hungary
 
Kötelező irodalom: Required literature:
Flath, David: The Japanese economy, Oxford University Press, 2000. (some parts)
Caves, R. E., J. A. Frankel and R. W. Jones: World trade and payments, Harper Collins, 1993. (some parts)
Ito, Takatoshi: The Japanese economy, The MIT Press, 2001. (some parts)
Ajánlott irodalom: Recommended literature:
Tsuru, Shigeto: Japan’s capitalism: creative defeat and beyond, Cambridge Univ. Press, 1994.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
The person, responsible for the course has to ensure that the aim, content, schedule and the method of exam are according to the course description, whereas meet changing
demands.