Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bólya András Oktatók: Bólya András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy egy féléves, összesen 75 órában nyújt kezdõ szinten angol nyelvi ismereteket, az alapoktól, azoknak a hallgatóknak, akik korábban nem tanultak semmilyen más formában, sem tanfolyamon, sem középikolában. A tárgy, mivel csak egy féléves, és mivel ténylegesen kezdõ szintrõl indul a nyelvoktatás, csak azon hallgatók részére ajánljuk, akik korábban még egyáltalán nem tanultak angolul.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 14. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 1 + Ismerkedés, család
2. Unit 1 + Igeidõk: egyszerû jelen, melléknevek fokozása, tagadó és kérdõ mondatok
3. Unit 2 + Iskola, tanulás
4. Unit 2 + Igeidõk: folyamatos jelen, felszólítás
5. Unit 3 + Lakóhely
6. Unit 3 + módbeli segédigék, egyszerû múlt idõ
7. Unit 4 + Hétvége, háztartás Zárthelyi dolgozat
8. Unit 4 + Igeidõk: befejezett jelen
9. Unit 5 + Szabad idõ
10. Unit 5 + Igeidõk: folyamatos múlt, feltételes mód
11. Unit 6 + Vásárlás
12. Unit 6 + Igeidõk: jövõ idõ
13. Unit 7 + Étkezés, étteremben
14. Unit 7 + Utókérdés Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: New Headway English Course, Beginner, Oxford University Press
tankönyv, munkafüzet, kazetta vagy CD a könyvhöz és a munkafüzethez
http://www.oup.com/elt/catalogue/isbn/56414?cc=hu
Ajánlott irodalom: Némethné Hock Ildikó : Társalgás, szituációk, képleírások /Feladatok az alapfokú „A” típusú angol nyelvvizsgákra/ - Lexika Kiadó
Eastwood- Mackin: A Basic English Grammar with Exercises, Oxford/Akadémiai Kiadó
Gyõriné Kontor Éva: Alapozó angol nyelvtan – I.A.T. Kiadó