Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kocsis Anikó Oktatók: Bólya András; Kocsis Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 5 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: skills development
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction, information about the requirements, needs analysis, tests
2. 1. Everyday life
3. 1. Everyday life
4. 2. Appearances
5. 2. Appearances
6. 3. Life stories
7. 3. Life stories
8. Revision and consolidation (1), Mid-term test
9. 4. The future
10. 4. The future
11. 5. Comparisons
12. 5. Comparisons
13. Revision and consolidation (2), End-of the-term test
14. Evaluation of term, grading. Games. Closing the term.
 
Kötelező irodalom: Lifelines Pre-Interm. by Tom Hutchinson, Oxford University Press
Ajánlott irodalom: Dohár Péter: Kis angol nyelvtan