Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Gyarmati Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MLC, Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás alapvetõ célja, küldetése
A gazdasági társaságok jellemzõi
2. Az értékteremtõ folyamatok sajátosságai
A termelési folyamat
3. A vállalat szervezeti jellemzõi
A vállalati marketingtevékenység jellemzõi
4. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása.
A piaci tényezõk vizsgálata.
Tárgyi eszköz gazdálkodás.
Forgó eszköz gazdálkodás.
Költségszámítás, jövedelmezõség
5. Munkaerõ gazdálkodás
Költségszámítás, kalkuláció
6. Gazdaságosság fogalma, mérése
Beruházás gazdaságossági számítások
Költségszámítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet 2014.
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus
jegyzet 2014.
Ajánlott irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000